Έργα Θερμαντικού Φιλμ Ενδοδαπέδιας, Caleo CNT

Θερμαντικό Φίλμ Ενδοδαπέδιας.

Θερμαντικό Φίλμ Ενδοδαπέδιας.

Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

WiFi Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

WiFi Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε κατοικία στη Κηφισιά.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε κατοικία στον Άγιο Δημήτριο.

Τόπος έργου: Αμπελόκηποι Αθηνών
Τετραγωνικά κάλυψης: 59 τμ
Μέτρα θερμαντικού φύλλου Caleo: 50 τμ
Χρόνος αποπεράτωσης έργου: 2 ημέρες

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε κατοικία στους Αμπελόκηπους.

Τόπος έργου: Αμπελόκηποι Αθηνών
Τετραγωνικά κάλυψης: 44 τμ
Μέτρα θερμαντικού φύλλου Caleo: 40 τμ
Χρόνος αποπεράτωσης έργου: 2 ημέρες

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε κατοικία στην Κηφισιά.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε κατοικία στα Ίσθμια.

Τόπος έργου: Ίσθμια Κορινθίας
Τετραγωνικά κάλυψης: 41 τμ
Μέτρα θερμαντικού φύλλου Caleo: 37 τμ
Χρόνος αποπεράτωσης έργου: 2 ημέρες

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε κατοικία στην Αντίπαρο.

Τόπος έργου: Αντίπαρος
Τετραγωνικά κάλυψης: 52 τμ
Μέτρα θερμαντικού φύλλου Caleo: 47 τμ
Χρόνος αποπεράτωσης έργου: 2 ημέρες

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Caleo σε οροφοδιαμέρισμα στον Πειραιά.