Έργα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Nexans

Θερμικά Καλώδια Nexans.

Θερμικά Καλώδια Nexans.

Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

Ηλεκτρονικοί Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

WiFi Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

WiFi Προγραμματιζόμενοι Θερμοστάτες.

Βήματα εγκατάστασης Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Nexas

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε κατοικία στο Π. Ψυχικό.

Τόπος έργου: Π. Ψυχικό
Τετραγωνικά κάλυψης: 185 τμ
Μέτρα καλωδίου: 823 μ
Χρόνος αποπεράτωσης έργου: 2 ημέρες
Εγκατεστημένη ισχύς: 70 w/τμ

Ενδοδαπέδια Θέρμανση 420 τετραγωνικών σε ανακαίνιση νεοκλασικού κτιρίου στον Πειραιά.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε κτίριο 5 ορόφων.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε κατοικία στην Ζάκυνθο.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε κατοικία στην Ιτέα.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε ξενοδοχείο στην Χαλκιδική

Τόπος έργου: Χαλκιδική
Τετραγωνικά κάλυψης: 346 τμ
Μέτρα καλωδίου: 2.510 μ
Χρόνος αποπεράτωσης έργου: 5 ημέρες

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε κατοικία στις Σέρρες

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε νεοκλασικό κτίριο

Ενδοδαπέδια Θέρμανση στους Παξούς

Ενδοδαπέδια Θέρμανση. Εγκατάσταση διπλής μόνωσης

Ενδοδαπέδια Θέρμανση σε διαμέρισμα

Εγκατάσταση ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης NEXANS σε διαμέρισμα. Τοποθέτηση γαλβανιζέ πλέγματος.